ข่าวเทคโนโลยี 2024 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีในอนาคต ไทยรัฐออนไลน์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการพึ่งพาหรือนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ให้สามารถนำผลงานที่ได้จากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ กฟภ. เทคโนโลยี AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการค้นพบและพัฒนาโมเดล AI ใหม่ๆอยู่เสมอแทบทุกวัน ซึ่งทำให้ความสามารถพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด สิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานจะมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันที่เราต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น. วิจัยล่าสุดพบว่า Gen Z ถึง 50% ไม่อยากทำงานประจำ แต่ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง และมีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจได้ดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ ! ชนัญสรา อรนพ ณ…

Continue Readingข่าวเทคโนโลยี 2024 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีในอนาคต ไทยรัฐออนไลน์